Välkomna till Krokholmen
7 - 14 juli 2019

Krokholmen ligger lite sydväst om Bodö i Nordnorge och det finns mer

information om platsen på den här länken: http://www.krokholmen.no


Mer information om Vinden drar 2019 kommer så småningom på den här sidan, och det blir också kontinuerlig uppdatering av information på Facebookgruppen Vinden drar.