Velkommen til Vinden Drar på Bragdøya

Velkommen til Vinden Drar på Bragdøya 28. 6. - 5. 7. 2015
Bragdøya Kystkultursenter


Bragdøya ligger like utenfor Kristiansand, Sør-Norge, med gode forbindelser med tog fra Oslo og Stavanger og med ferge fra Danmark. Vinden Drar gjestet Bragdøya i 1990 – men siden da er det skjedd en rivende utvikling. Bragdøya er nå et fantastisk kystkultursenter, med samlingslokaler, båtbyggeri, leirskole, naturbarnehage, kafedrift, håndverksaktiviteter og mye annet. Øya er et friområde med villsau (båndtvang for hunder) og en fantastisk natur med godt vedlikeholdt og vekslende kulturlandskap. Området forvaltes av Bragdøya Kystlag, det største og ett av de mest aktive i Norge, og Kystlaget er vår samarbeidspartner. De har bygget opp en virksomhet som blir tatt i flittig bruk av Kristiansands befolkning. Vi håper at deres eksempel kan være til inspirasjon rundt om i kretsene til Vinden Drar-folket.

Leirplassen på barnehagejordet

BadebuktaMen vi tenker oss også å oppleve den fantastiske skjærgården, og flytter derfor etter et par dager leiren til den flotte Dvergsøya midt i fjorden, for dagsturer derfra. (Muligheter finnes å bli igjen på leiren for den som ønsker dette, og allikevel komme med på dagsturene.) Vi disponerer noen større båter, og ganske mange av de typiske norske småbåtene – færinger og seksæringer med årer og seil. Vi ber derfor deltakerne å pakke lett.


Småbåter

DvergsøyaDet er enkelt å ta seg til Bragdøya. Det går flere rutebåter daglig. Dette betyr at det også er lett å ta seg inn til Kristiansand og tilbake for handleturer.


Vi setter pris på at noen deltakere stiller med egen båt. Vi kan ordne med sjøsetting fra tilhenger etter avtale.


Dersom noen ønsker en annen overnatting enn telt, tilbyr Bragdøya enkle hytter, og rom i sommervillaen fra forrige hundreårsskifte. Kontakt i tilfelle Bragdøya Kystlag direkte (http://bragdoya.ning.com/, tlf 0047 38085566).


Som hovedtema vil vi legge vekt på fiske, barneaktiviteter (seilkurs, garntrekk mm.) og håndverksaktiviteter – bl.a. strikking, garving av fiskeskinn, spikkingverksted for store og små, bygging av Lyngørputt mm.

I tillegg kommer selvfølgelig det vanlige Vinden Drar-fokuset med seiling og samlinger rundt kystkultur.


Program Vinden Drar 2015


Søndag – ankomst

Reise til Bragdøya fra Kristiansand

Leirslagning ved Barnehagejordet

19.00 Velkomstsuppe, uformell samling i Saltebua


Mandag – dagstur, håndverk og aktiviteter

09.00 Grøt, Informasjon

10-12.00 Igangsett håndverk og barneaktiviteter

1300 Rotur Bragdøya rundt. Roskole v/Jan Rosenlund, kort foredrag om båttypene.

15.30 Håndverk/Aktiviteter

20.00. Kveldssamling. Foredrag om Bragdøya. Film: Islandsseilasen 1974. Kaffe, te og kjeks.


Tirsdag – aktiviteter, håndverk, seiling til ny havn

08.30 Grøt, Informasjon om dagen

9.30-14 Aktiviteter som dagen før

14-16 Pakking for tur

16.00 Seiling mot Dvergsøya. Ny leir.

Spontan allsang, garnsetting


Onsdag – turseiling

(ikke felles grøt)

Garntrekking

09.30 Informasjon

Seiling – mulige turmål: Stokken, Randøy/Skippergata, Grønningen og Oksøy Fyr, Gamle Hellesund

Foredrag: Om fantefolket på kysten

Kveld: Terje Wigen

Garnsetting


Torsdag – til Bragdøya via Flekkerøya

Garntrekking (ikke felles grøt)

09.30 Informasjon

Kveld: Vinden drar 30 år-Caspar 60 år.


Fredag – håndverk og aktiviteter

09.00 Grøt, informasjon

1000 Håndverk, fisking, sanking

Kveld: Natur og kystkultur som rehabilitering film ved Wiggo Larsen.

Kystens viser (gamle og noen nye!)


Lørdag – Aktiviteter og festdag

09.00 Grøt, informasjon

Aktiviteter, håndverk, fiske

Barkebåtkonkurranse

Forberedelse fest

FEST


Søndag – rydding av leir og tårevått farvel

09.00 Grøt, informasjon, fordeling av oppryddingsoppgaver

Pakking, tårevått farvel


Aktiviteter (i tillegg til alt annet…):


Spikking: allsidig spikkeverksted for de fleste aldre. Vi spikker i rått virke og leiker oss med skaperglede og fantasi. Mulighet for å lage alt fra barkebåt til din egen skje og fiskeredskaper. Ta med skarp kniv, og gjerne annen aktuell redskap.


Nålebinding: Du får en enkel innføring i den eldste tekstilteknikken nålebinding. Du kan lage din egen lue av garn fra villsauer som beiter på vår egen øy i løpet av uka.


Garving av fiskeskinn: Hvorfor hive skinnet når du renser fisk? Tidligere var fiskeskinn en viktig ressurs. Du får en innføring i enkle garveteknikker som gir dekorativt og mangesidig anvendbart skinn.


Fiske. Vi setter og trekker garn, bruker teiner, renser og tilbereder fisken på ulike måter. Passer også for barn. I uka satser vi på å fiske en god del. Ta gjerne med eget fiskeutstyr.

Båtreparasjon og vedlikehold: Vi driver med vedlikehold og småreparasjoner av båt og rigg med tradisjonelle metoder under kyndig ledelse. Det kan bli aktuelt å høvle årer.


Barneaktiviteter: Det finnes mulighet for å bruke småbåter og oppdage kystlivet på egen hånd, men under trygge omstendigheter. Hva kan vi finne i fjæra?


Båtbygging på enkel måte: Lyngørputten er en lokal tradisjonell småbåttype fra Sørlandskysten, lett å bygge og en utmerket barnebåt og slepejolle. Av litt forberedte materialer kan vi bygge 3-5 båter i løpet av uken. Foreldre og barn kan bygge sammen under veiledning, og ta sin egen båt med hjem på biltaket. Du kan også delta selv om du ikke vil bygge til deg selv. Endelig overflatebehandling må gjøres etterpå. Materialkostnaden er beregnet til ca 2000 norske kroner. Ta gjerne med batteridrill med bits, sag, snekkerøks og en liten høvel. Vil du bygge din egen båt er det viktig at du melder deg på så snart som mulig!


Viktig:

Vi ber om at dere gir beskjed om hvilke aktiviteter dere ønsker å delta på. Det er særlig viktig at de som vil være med å bygge Lyngørputt sier ifra!


Lyngørputt


Reise til Bragdøya


Vi minner om at dere bør pakke lett fordi vi to netter i løpet av uken flytter leiren fra Bragdøya.


Vi ser helst at dere ordner transporten ut til Bragdøya på egen hånd og med rutebåt. Det går båt både fra Kristiansand sentrum og fra Auglandsbukta der du også kan parkere bil.

Båttidene finner du her:

Båttider til og fra Bragdøya


Trenger dere transport utenom disse tidene, ta kontakt med:


Atle Tellnes mobil 92 21 90 80

Ståle Ljungstrøm mobil 90 03 91 36

Ruth Tordsson mobil 47 32 94 89

Bjørn Tordsson mobil 41 33 99 08

Søren Räpple mobil 40 38 08 58

Sidsel Sæterhaug mobil 92 02 35 28


For de som kommer med egen båt er det ro-avstand til Bragdøya, og sjøsettingsmuligheter ved Auglandsbukta Båthavn.


Påmelding til: deltaker2015@gmail.com


Deltakeravgift: Voksen 750 norske kr, Student 650 kr, 7-18 år 375 kr, 0-7 år gratis.

Oppgi navn på alle (og alder på barna), telefon og e-mail. Vi vil også gjerne vite om du stiller med båt, og hvor mange plasser du har ombord.

Vis ser gjerne at så mange som mulig betaler via bank til :

Bø Sparebank, konto nr 2630 3236243, IBAN NO5126303236243, SWIFT BSPANO21XXX


Når Vinden Drar er ferdig har vi behov for hjelp til å seile noen båter tilbake til Lyngør, kanskje du har tid og lyst til en tur langs sørlandskysten?


Hilsen


Ruth og Bjørn Tordsson

Atle Tellnes

Ståle Ljungstrøm og Stefanie Willi

Søren Räpple

Sidsel Sæterhaug